Meer over Home

Home

Mededelingen vanwege het coronavirus

Update 26 april 2021

Tijdens de gezamenlijke vergadering van kerkenraad en kerkvoogdij op donderdag 22 april 2021 is besloten om de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, over een langere periode in een traject te gaan afbouwen.
Vanaf DV 1 mei worden de kerkdiensten opgeschaald naar 75 personen, waarbij de dubbele dienst 's-morgens of 's- middags komt te vervallen. Het advies voor het dragen van een mondkapje en het ingetogen zingen tijdens de diensten wordt ingetrokken.
Vanaf DV 1 juni worden de kerkdiensten opgeschaald naar 100 personen.
Vanaf DV 1 september zullen de huisbezoeken, catechisaties, zondagschool, kinderoppas, verenigingen en clubs weer fysiek opstarten.
Vanaf DV 1 september wordt het samen zingen na de dienst weer ingesteld. Met het koffiedrinken na de dienst wordt nog even gewacht.

Dit alles zal plaatsvinden met in acht neming van de basisregels:
Was vaak en goed uw handen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Ook het extra ventileren en het collecteren bij de uitgang/bank/Scipio blijft van toepassing zolang de Corona pandemie nog voortduurt. De kerkenraad en kerkvoogdij hebben dit besluit genomen onder voorbehoud dat het Coronavirus niet weer in grote mate toeneemt.

Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

Op uitnodiging

De kerkenraad en kerkvoogdij roepen op om alleen naar de kerk te komen als u daarvoor een uitnodiging ontvangen hebt. Alleen op deze wijze houden wij de diensten beheersbaar en kunnen wij verantwoord met elkaar ter kerke gaan.

Om ervoor te zorgen dat iedereen de gelegenheid krijgt een kerkdienst bij te wonen verstuurt de kerkvoogdij uitnodigingen via de website www.kerktijd.nl. Hiervoor dient u, als u dat nog niet eerder heeft gedaan, zich aan te melden. Kijk voor meer informatie over het aanmelden op deze site.

Catechisaties, kring- en verenigingswerk die fysiek plaatsvinden kunnen helaas nog steeds niet doorgaan. Digitaal is uiteraard wel mogelijk.

Coronaprotocol

 

Wanneer u binnen onze gemeente een kerkdienst bezoekt dient u kennis te nemen van het Coronaprotocol, zoals u dat via deze link kunt lezen en downloaden

 

Uitzending kerkdienst via internet
De kerkdiensten zijn zonder wachtwoord via Kerkomroep.nl te beluisteren. Klik op deze link om te luisteren.

Problemen met luisteren? Kijk dan op deze site.

Digitale collectes
Omdat we nu thuis naar de diensten zullen moeten luisteren heeft de Kerkvoogdij besloten om digitaal collecteren tijdelijk mogelijk te maken. We hebben daarvoor versneld de Scipio app geïntroduceerd. Wilt u meer weten over digitaal collecteren, kijk dan op deze site

Informatievoorziening
We zullen u via deze weg en via het kerkblad zo goed en actueel mogelijk op de hoogte houden. Mochten de adviezen en regels van de overheid wijzigen, dan kan het zijn dat we snel maatregelen moeten nemen. Kijk daarom regelmatig op onze website en informeer elkaar over wijzigingen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze berichtgeving dan kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad via scriba@hhgveen.nl en telefoon 0416 – 69 34 98 of de secretaris van de kerkvoogdij via kerkvoogdij@hhgveen.nl en telefoon 0416 – 35 18 81.

HHJJO

 

Agenda

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit