Meer over Home

Home

Mededelingen vanwege het coronavirus

Update 15 maart 2021
Aanpassing maatregelen
De kerkenraad en kerkvoogdij hebben in hun vergadering op 12 maart 2021 besloten om de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus te versoepelen. Nu de besmettingsgraad afneemt, wil zij de gemeente meer ruimte geven om de erediensten bij te wonen. Vanaf DV komende zondag zullen er drie diensten worden gehouden met maximaal 50 personen, waarbij kinderen tot 12 jaar niet worden meegerekend. De kerkenraad en kerkvoogdij roepen op om alleen naar de kerk te komen als u daarvoor een uitnodiging ontvangen hebt. Alleen op deze wijze houden wij de diensten beheersbaar en kunnen wij verantwoord met elkaar ter kerke gaan.

Om ervoor te zorgen dat vijftig personen per dienst de gelegenheid krijgen een kerkdienst bij te wonen verstuurt de kerkvoogdij uitnodigingen via de website www.kerktijd.nl. Hiervoor dient u, als u dat nog niet eerder heeft gedaan, zich aan te melden. Kijk voor meer informatie over het aanmelden op deze site.

Catechisaties, kring- en verenigingswerk die fysiek plaatsvinden kunnen helaas nog steeds niet doorgaan. Digitaal is uiteraard wel mogelijk.

Ingetogen zingen
De gemeente wordt opgeroepen ingetogen de Psalmen te zingen. De organist zal het volume van het orgel hierop aanpassen.

Advies om mondkapje te dragen
Als bezoeker van onze kerkdiensten wordt u geadviseerd om bij het in- en uitgaan van de kerk een mond- en neusmasker (=mondkapje) te dragen. Dit mondkapje bedekt dus mond en neus. Dit dragen we niet voor onszelf, maar ter bescherming van elkaar.

Coronaprotocol
Wanneer u binnen onze gemeente een kerkdienst bezoekt dient u kennis te nemen van het Coronaprotocol, zoals u dat via deze link kunt lezen en downloaden

Uitzending kerkdienst via internet
De kerkdiensten zijn zonder wachtwoord via Kerkomroep.nl te beluisteren. Klik op deze link om te luisteren.

Problemen met luisteren? Kijk dan op deze site.

Digitale collectes
Omdat we nu thuis naar de diensten zullen moeten luisteren heeft de Kerkvoogdij besloten om digitaal collecteren tijdelijk mogelijk te maken. We hebben daarvoor versneld de Scipio app geïntroduceerd. Wilt u meer weten over digitaal collecteren, kijk dan op deze site

Informatievoorziening
We zullen u via deze weg en via het kerkblad zo goed en actueel mogelijk op de hoogte houden. Mochten de adviezen en regels van de overheid wijzigen, dan kan het zijn dat we snel maatregelen moeten nemen. Kijk daarom regelmatig op onze website en informeer elkaar over wijzigingen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze berichtgeving dan kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad via scriba@hhgveen.nl en telefoon 0416 – 69 34 98 of de secretaris van de kerkvoogdij via kerkvoogdij@hhgveen.nl en telefoon 0416 – 35 18 81.

HHJJO

 

Agenda

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit