Meer over Home

Home

Mededelingen vanwege het coronavirus

Update 10 oktober 2020
De kerkenraad en kerkvoogdij hebben afgelopen vrijdag advies gekregen van de landelijke kerk over hoe om te gaan met de kerkdiensten in deze tijd van corona. Het advies van de landelijke kerk bestaat uit drie kernpunten:
1. Aanpassing van het maximaal aantal bezoekers per kerkdienst;
2. Bezinning op de wijze van samenzang tijdens de dienst;
3. Het dragen van mondkapjes bij het in- en uitgaan van de kerk;
Per onderdeel willen we aangeven hoe wij als kerkenraad en kerkvoogdij hiermee om willen gaan:
Ad. 1
Het gemiddeld aantal bezoekers per kerkdienst is in onze gemeente niet zo hoog als bij andere grote gemeente in ons land. De aantallen liggen regelmatig onder de honderd. Wij zien dan ook vooralsnog geen reden om het maximum aantal naar beneden bij te stellen.
Ad. 2
De gemeente wordt opgeroepen ingetogen de Psalmen te zingen. De organist zal het volume van het orgel hierop aanpassen.
Ad. 3
Als bezoeker van onze kerkdiensten wordt u geadviseerd om bij het in- en uitgaan van de kerk een mond- en neusmasker (=mondkapje) te dragen. Dit mondkapje bedekt dus mond en neus. Dit dragen we niet voor onszelf, maar ter bescherming van elkaar.

Wanneer u binnen onze gemeente een kerkdienst bezoekt dient u kennis te nemen van het Coronaprotocol, zoals u dat via deze link kunt lezen en downloaden

De kerkdiensten zijn zonder wachtwoord via Kerkomroep.nl te beluisteren. Klik op deze link om te luisteren.

Problemen met luisteren? Kijk dan op deze site.

Omdat we nu thuis naar de diensten zullen moeten luisteren heeft de Kerkvoogdij besloten om digitaal collecteren tijdelijk mogelijk te maken. We hebben daarvoor versneld de Scipio app geïntroduceerd. Wilt u meer weten over digitaal collecteren, kijk dan op deze site.

Update 25 maart 2020
De lesbrief "Vertrouwen op God in de coronacrisis?!" voor catechisanten en gezinnen vindt u hier

We zullen u via deze weg en via het kerkblad zo goed en actueel mogelijk op de hoogte houden. Mochten de adviezen en regels van de overheid wijzigen, dan kan het zijn dat we snel maatregelen moeten nemen. Kijk daarom regelmatig op onze website en informeer elkaar over wijzigingen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze berichtgeving dan kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad via scriba@hhgveen.nl en telefoon 0416 – 69 34 98 of de secretaris van de kerkvoogdij via kerkvoogdij@hhgveen.nl en telefoon 0416 – 35 18 81.

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit