Meer over Home

Home

Mededelingen vanwege het coronavirus

Update 31 oktober 2020
Aantal kerkgangers
De laatste week, weken, schommelt het aantal kerkgangers zo rond de 40 per dienst. Dit is exclusief de voorganger, kerkenraad, koster, organist, EHBO en kinderen onder twaalf jaar. het advies van de landelijke kerk is 30 personen exclusief genoemde personen of functionarissen. Met deze aantallen is het in onze kerkzaal goed mogelijk om voldoende afstand te houden.
Veel belangrijker dan het voorgaande is dat het Woord van God verkondigd wordt, en blijft worden, en dat we gezamenlijk ons geloof mogen belijden en tot uiting mogen brengen door naar de kerk te gaan. Daarom hebben de kerkenraad en kerkvoogdij gezamenlijk besloten vooralsnog geen absoluut maximum voor het aantal kerkgangers vast te stellen.

5-minuten regel afgeschaft
Wel is besloten om de 5-minuten regel, die we in september in hebben laten gaan, weer af te schaffen. We willen hiermee voorkomen dat we al te ver boven de hiervoor genoemde aantallen uitkomen en daarnaast zorgt de regel voor ongemakkelijke situaties in de kerkzaal net voor het begin van de dienst.

Ingetogen zingen
De gemeente wordt opgeroepen ingetogen de Psalmen te zingen. De organist zal het volume van het orgel hierop aanpassen.

Advies om mondkapje te dragen
Als bezoeker van onze kerkdiensten wordt u geadviseerd om bij het in- en uitgaan van de kerk een mond- en neusmasker (=mondkapje) te dragen. Dit mondkapje bedekt dus mond en neus. Dit dragen we niet voor onszelf, maar ter bescherming van elkaar.

Coronaprotocol
Wanneer u binnen onze gemeente een kerkdienst bezoekt dient u kennis te nemen van het Coronaprotocol, zoals u dat via deze link kunt lezen en downloaden

Uitzending kerkdienst via internet
De kerkdiensten zijn zonder wachtwoord via Kerkomroep.nl te beluisteren. Klik op deze link om te luisteren.

Problemen met luisteren? Kijk dan op deze site.

Digitale collectes
Omdat we nu thuis naar de diensten zullen moeten luisteren heeft de Kerkvoogdij besloten om digitaal collecteren tijdelijk mogelijk te maken. We hebben daarvoor versneld de Scipio app geïntroduceerd. Wilt u meer weten over digitaal collecteren, kijk dan op deze site

Informatievoorziening
We zullen u via deze weg en via het kerkblad zo goed en actueel mogelijk op de hoogte houden. Mochten de adviezen en regels van de overheid wijzigen, dan kan het zijn dat we snel maatregelen moeten nemen. Kijk daarom regelmatig op onze website en informeer elkaar over wijzigingen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze berichtgeving dan kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad via scriba@hhgveen.nl en telefoon 0416 – 69 34 98 of de secretaris van de kerkvoogdij via kerkvoogdij@hhgveen.nl en telefoon 0416 – 35 18 81.

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit