Meer over Home

Home

Mededelingen vanwege het coronavirus

Update 15 januari 2021
Aanpassing maatregelen
Vanwege de nood in de gezinnen van onze gemeente, waar ouders bij hun kinderen geestelijke schade ondervinden doordat zij niet elke week naar de kerk kunnen, heeft de kerkenraad samen met de kerkvoogdij donderdagavond 14 januari 2021 het volgende besloten. De diensten blijven tijdens de periode van lockdown bezocht worden door maximaal dertig personen (exclusief ambtsdragers, koster, organist, etc.). In tegenstelling tot het laatste besluit worden kinderen tot en met twaalf jaar bij deze dertig personen niet meegerekend. Daarnaast is er besloten om elke zondag een extra kerkdienst te houden. Deze dienst zal afhankelijk van een beschikbare predikant na de morgendienst om 11.00 uur worden gehouden, waarbij de eerste dienst vervroegd wordt naar 09.00 uur, of zal voor de avonddienst worden gehouden om 16.30 uur. Indien er geen voorganger is, zal er een leesdienst worden gehouden. De Heere gebiede hierover Zijn zegen.

Catechisaties, kring- en verenigingswerk die fysiek plaatsvinden kunnen helaas nog steeds niet doorgaan. Digitaal is uiteraard wel mogelijk.

Om ervoor te zorgen dat dertig personen per dienst de gelegenheid krijgen een kerkdienst bij te wonen verstuurt de kerkvoogdij uitnodigingen via de website www.kerktijd.nl. Hiervoor dient u, als u dat nog niet eerder heeft gedaan, zich aan te melden. Kijk voor meer informatie over het aanmelden op deze site.

Ingetogen zingen
De gemeente wordt opgeroepen ingetogen de Psalmen te zingen. De organist zal het volume van het orgel hierop aanpassen.

Advies om mondkapje te dragen
Als bezoeker van onze kerkdiensten wordt u geadviseerd om bij het in- en uitgaan van de kerk een mond- en neusmasker (=mondkapje) te dragen. Dit mondkapje bedekt dus mond en neus. Dit dragen we niet voor onszelf, maar ter bescherming van elkaar.

Coronaprotocol
Wanneer u binnen onze gemeente een kerkdienst bezoekt dient u kennis te nemen van het Coronaprotocol, zoals u dat via deze link kunt lezen en downloaden

Uitzending kerkdienst via internet
De kerkdiensten zijn zonder wachtwoord via Kerkomroep.nl te beluisteren. Klik op deze link om te luisteren.

Problemen met luisteren? Kijk dan op deze site.

Digitale collectes
Omdat we nu thuis naar de diensten zullen moeten luisteren heeft de Kerkvoogdij besloten om digitaal collecteren tijdelijk mogelijk te maken. We hebben daarvoor versneld de Scipio app geïntroduceerd. Wilt u meer weten over digitaal collecteren, kijk dan op deze site

Informatievoorziening
We zullen u via deze weg en via het kerkblad zo goed en actueel mogelijk op de hoogte houden. Mochten de adviezen en regels van de overheid wijzigen, dan kan het zijn dat we snel maatregelen moeten nemen. Kijk daarom regelmatig op onze website en informeer elkaar over wijzigingen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze berichtgeving dan kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad via scriba@hhgveen.nl en telefoon 0416 – 69 34 98 of de secretaris van de kerkvoogdij via kerkvoogdij@hhgveen.nl en telefoon 0416 – 35 18 81.

Israƫl

Contactpersonen gezocht

Klik hier voor meer informatie

Agenda

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit