Dagelijks Woord

Meer over Contact

Contact

Adres kerkgebouw
Hersteld Hervormde Gemeente te Veen
Hazelegerstraat 1
4264 VB  VEEN

Bereikbaar tijdens de kerkdiensten op telefoonnummer: 0416 - 72 47 77

Scribaat
dhr. W.M. van de Werken
Bagijnhof 55
4264 AZ Veen
scriba@hhgveen.nl
Tel. 0416 - 69 49 19

Kosters
Dhr. A.H. Nieuwkoop,
Emmastraat 6, Veen
tel. 06 - 53 62 31 14

Bankrekeningnummers
Diaconie
NL04 RABO 0357 0227 42

Kerkvoogdij
NL13 RABO 0357 0225 80

Bouwfonds
NL30 RABO 0120 9137 98

 

 

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit