Dagelijks Woord

Corona

Mededelingen vanwege het coronavirus

Update 7 januari 2022

De Kerkenraad en Kerkvoogdij hebben op 28 december jl. besloten dat:
- De kerkdiensten ongewijzigd doorgang vinden;
- De catechisaties op D.V. 10 januari weer beginnen als de scholen weer open gaan;
- Het bezoekwerk door kan gaan met maximaal één bezoek per avond. Van te voren wordt telefonisch aan de gemeenteleden gevraagd of zij het bezoek niet bezwaarlijk vinden in verband met de coronamaatregelen.
- De zondagschool en het verenigingswerk voor jeugd en ouderen doorgang kan vinden. Dit is belangrijk om contact met elkaar te blijven houden. De groepen zijn niet groot. Aan de leiding van de verenigingen wordt overgelaten wanneer zij bijeenkomen. Graag de data doorgeven aan scriba van de kerkenraad en secretaris van de kerkvoogdij, zodat de agenda en publicaties goed verzorgd kunnen worden. Zie onderaan dit bericht de contactgegevens.

Alle bovengenoemde bijeenkomsten vinden plaats met in acht neming van de basisregels:
Was vaak en goed uw handen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Ook het extra ventileren en het collecteren bij de uitgang/bank/Scipio blijft van toepassing zolang de corona pandemie nog voortduurt.

Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

Coronaprotocol
Wanneer u binnen onze gemeente een kerkdienst bezoekt dient u kennis te nemen van het Coronaprotocol, zoals u dat via deze link kunt lezen en downloaden

Uitzending kerkdienst via internet
De kerkdiensten zijn zonder wachtwoord via Kerkomroep.nl te beluisteren. Klik op deze link om te luisteren.

Digitale collectes
De Kerkvoogdij heeft besloten om digitaal collecteren tijdelijk mogelijk te maken. We hebben daarvoor versneld de Scipio app geïntroduceerd. Wilt u meer weten over digitaal collecteren, kijk dan op deze site

Informatievoorziening
We zullen u via deze weg en via het kerkblad zo goed en actueel mogelijk op de hoogte houden. Mochten de adviezen en regels van de overheid wijzigen, dan kan het zijn dat we snel maatregelen moeten nemen. Kijk daarom regelmatig op onze website en informeer elkaar over wijzigingen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze berichtgeving dan kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad via scriba@hhgveen.nl en telefoon 0416 – 69 34 98 of de secretaris van de kerkvoogdij via kerkvoogdij@hhgveen.nl en telefoon 0416 – 35 18 81.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit