Dagelijks Woord

Digitaal collecteren

Digitaal collecteren is vanaf nu ook mogelijk voor onze gemeente. U zou het kunnen zien als digitale collectemunten die u via een app op uw smartphone koopt en naar eigen wens en hoeveelheid over de drie collectes en het offerblok kunt verdelen. Niet opgemaakt saldo kunt u voor latere collectes gebruiken.
Het digitaal collecteren is vooralsnog een tijdelijke maatregel. Voor het digitaal collecteren gebruiken wij de Scipio app. Scipio is het programma of platform waarin wij de ledenadministratie van de kerk bijhouden. Via de app kunnen we naast het collecteren ook andere kerkelijke informatie beschikbaar stellen, bijvoorbeeld een agenda met geplande bijeenkomsten en een ledenlijst. De app blijft wat ons betreft en we zullen de functionaliteit verder uit gaan breiden.

Veel van onze gemeenteleden hebben al een e-mail ontvangen met de titel Download de Hersteld Hervormde Kerk Veen app. Wilt u ook een uitnodiging ontvangen en de app gaan gebruiken? Stuur dan een e-mail aan kerkvoogdij@hhgveen.nl. Wij zorgen er dan voor dat u ook een uitnodiging ontvangt.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit