Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Jeugdclub 12 -16 'Effatha'

Onze club ‘Effatha’ komt gemiddeld eens per maand samen. We denken met elkaar na over een Bijbelgedeelte, we zingen psalmen en liederen en omdat we zelfs drie organisten in onze groep hebben, is dat wel heel fijn.
Tijdens het tweede gedeelte is er tijd voor ontspanning. We bakken van alles, doen een leuk spel of maken iets creatiefs. Het samen zijn is op deze leeftijd ook heel goed. Of niet jongens en meiden?

De naam Effatha komt uit de Bijbel en is te vinden in Marcus 7:34. Het betekent: wordt geopend. De naam kwam tot stand tijdens een jv-avond. Welke naam geef je aan de jeugdclub? Onverwachts werd er samen door een lid en een leidinggevende tegelijk ‘Effatha’ uitgesproken. Toen was iedereen het er erover eens. Ja, Heere, open Gij onze oren door Uw Woord en Geest. Wordt geopend dat is onze wens en bede. Toen en nu!

De leidinggevenden zijn:

  • Tom Korporaal
  • Ivonne Versteeg
  • Mathilde van de Werken

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit