Dagelijks Woord

Meer over Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen

Samen geloven, in een sfeer van veiligheid, integriteit en vertrouwen.

Maar wat nu als het samen geloven wordt bemoeilijkt door ongewenst gedrag? Ongewenst gedrag kan en mag niet! En toch verdwijnt ongewenst gedrag niet vanzelf. Wat kun je doen als je met ongewenst gedrag te maken krijgt? En waar helpt de vertrouwenspersoon je mee?

Wij zijn Dirk Huizinga en Ivonne Versteeg, de kerkenraad heeft ons gevraagd om ons in te zetten als interne vertrouwenspersonen (IVP). Als eerste is het belangrijk dat u en jullie ons weten te vinden:
Dirk Huizinga: 06 27 13 32 82, vp-man@hhgveen.nl
Ivonne Versteeg: 06 12 68 56 30, vp-vrouw@hhgveen.nl
Daarnaast kun je ons natuurlijk ook gewoon aanspreken.

Wij willen graag een luisterend oor bieden aan mensen die in een situatie zitten die niet goed of veilig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties als seksueel misbruik, huiselijk geweld of een “niet pluis gevoel” bij een situatie die wordt meegemaakt of gezien.

Een vertrouwenspersoon is opgeleid om te luisteren en in vertrouwen met uw of jouw verhaal om te gaan. Het kan een hele opluchting zijn als u uw, of jij je verhaal kunt delen met een ander.
De stap om hulp te zoeken bij reguliere instanties kan soms groot zijn, maar de behoefte om je hart in vertrouwen te luchten kan soms nog groter zijn. Als het nodig is, bent u/ben jij welkom om in vertrouwen uw/jouw hart eens te luchten of vragen te stellen. Samen kunnen we dan kijken naar eventuele vervolgstappen. Weet dat er niets gebeurt zonder gezamenlijk overleg. U of jij kunt ons benaderen via bovenstaande contactgegevens.

Bij de HHG Veen vinden wij, net als elders bij de HHK, ongewenst gedrag onaanvaardbaar. De HHG Veen voert daarom een actief beleid om ongewenst gedrag tegen te gaan. Het goed vormgeven aan dit beleid is een belangrijke succesfactor voor veiligheid in onze gemeente.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit