Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

kerkauto

De kerkauto is bedoeld voor mensen die niet (meer) op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen. In de kerkbode staat vermeld wie er de komende zondag dienst heeft.
 
Wanneer u gebruik wenst te maken van de kerkauto, kunt u contact opnemen met:
 
Dhr. A.G. den Hartog Emmastraat 7 tel. 0416-691374 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit