Dagelijks Woord

Meer over Bijeenkomsten en activiteiten

Catechese

De catechisaties zijn erop gericht om de centrale begrippen van het christelijke geloof te behandelen, maar ook om open te staan voor de vragen die bij jongeren leven. We zullen proberen de catechisanten te onderwijzen in de leer naar Gods Woord. De Heere zegt in Zijn Woord: ‘Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is’. (Hosea 4:6)
We hebben de verantwoording als jongeren en ouderen om de Schrift te onderzoeken, want die kunnen ons wijs maken tot zaligheid. Daarom is het zo belangrijk dat de jongeren van de gemeente catechisatie krijgen.

Van de ouders van de catechisanten wordt verwacht dat zij hun kinderen voor de catechisaties zullen motiveren en activeren. Bij de doop van uw kinderen heeft u beloofd, om uw kinderen ‘als zij tot hun verstand gekomen zijn…in de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen (en te helpen) onderwijzen’. Het is vooral uw verantwoordelijkheid dat uw kinderen naar de catechisatie gaan en het huiswerk maken en leren.

Vertrouwen op God in de coronacrisis?!

Door de heer A. Mourik wordt een lesbrief aan alle gezinnen en catechisanten aangeboden. Deze lesbrief is bedoeld om thuis het gesprek over de coronacrisis tussen ouders en catechisanten te stimuleren en de situatie te overdenken vanuit Bijbels perspectief. De catechisanten krijgen de lesbrief via Whatsapp toegestuurd. U kunt de lesbrief hier downloaden.

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit