Meer over Kerk college's

Kerkenraad

De kerkenraad van onze gemeente is verantwoordelijk voor een goede en zuivere verkondiging uit Gods Woord. Haar taken bestaan verder uit het opbouwen van de gemeente en pastorale zorg binnen de gemeente.

De kerkenraad omvat drie ambten nl. de predikant, ouderlingen en diakenen. Met uitzondering van de predikant wordt de kerkenraad periodiek gekozen uit en door de belijdende leden van de gemeente.

Predikant

vacant

Ouderlingen
Dhr. A.A. van Vliet (scriba)
tel. 0416-693498
scribaat-hhgveen@kliksafe.nl

Dhr. J. Geleijnse
Dhr. N. Korporaal
Dhr. A.F. Schotman

Diakenen
Dhr. P. den Dekker
Dhr. K. Verdoorn

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit