Dagelijks Woord

Meer over Kerk college's

Notabelen

De kerkvoogdij heeft de zorg voor de stoffelijke zaken in onze kerkelijke gemeente. Naast de kerkvoogdij is er het college van notabelen. Zij hebben voornamelijk een toezichthoudende en adviserende rol op de gang van zaken binnen de kerkvoogdij.

Het college van notabelen wordt gevormd door:

Dhr. M. Broere (voorzitter)
Dhr. D.A. van den Berg (secretaris)
Dhr. M. van de Werken

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit