Dagelijks Woord

Meer over Kerk college's

Kerkvoogdij

Het college van kerkvoogden draagt de zorg voor de stoffelijke belangen en het geldelijk vermogen van de gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard zijn.
De kerkvoogdij staat ten dienste van de gemeente en wil samen met de gemeente de instandhouding van de predikantsplaats, het pastoraat en catechese mogelijk maken. Hiervoor dient de kerkvoogdij over de noodzakelijke middelen te beschikken. Deze middelen bestaan o.a. uit een kerkgebouw, lokalen, maar ook een zeker geldelijk vermogen om deze te bouwen en te onderhouden.
De kerkvoogdij informeert u via ‘Ons Kerkblad’ of via de nieuwsbrief die enkele malen per jaar verschijnt.
Tot slot houdt de kerkvoogdij naast het register van gemeenteleden ook de registers van de doop-, lidmaten- en trouwboeken bij.

Het college van kerkvoogden bestaat uit de volgende leden:
Dhr. K. Verdoorn (Voorzitter)
Dhr. C.J. van Driel (Penningmeester)
Dhr. M.C. Treffers (Secretaris)
Dhr. H. de Fijter
Dhr. A. Schuiteman

De contactgegevens van de kerkvoogdij zijn:
Kerkvoogdij HHG Veen
t.a.v. M.C. Treffers
Meeuwensedijk 3
4268 GV  Meeuwen
0416 - 35 18  81
kerkvoogdij@hhgveen.nl

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit