Dagelijks Woord

Meer over Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechese

Ieder jaar is er gelegenheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Gods belofte in de Heilige Doop en Zijn roepstem in het Evangelie vragen om een duidelijk antwoord van geloofsbelijdenis. Hiermee neem je ook als volwaardig lidmaat je plaats in de gemeente in en ontvang je toegang tot het Heilig Avondmaal. Laten vooral de oudere doopleden de beslissing niet blijven uitstellen, maar ernst maken met deze dingen. Neem gerust contact op met de predikant voor een gesprek hierover.

De belijdeniscatechisatie duurt in onze gemeente bij voorkeur twee jaren. Aan het einde van het seizoen zal er een aannemingsavond worden belegd met de kerkenraad. Tijdens deze avond zal er onderzoek worden gedaan naar de kennis en de leer (aan de hand van het ‘Kort begrip’ en de Heidelbergse Catechismus). De openbare belijdenis is meestal in de morgendienst van Palmzondag.

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit