Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

De verkondiging van Gods Woord in de erediensten vormt de belangrijkste samenkomst van de gemeente. In de kerkdiensten worden de psalmen gezongen uit de berijming van 1773 en wordt de Bijbel gelezen in de Statenvertaling.

De kerkenraad streeft ernaar elke zondag twee erediensten te houden. De morgendienst vangt om 9.30 uur aan en de avonddienst om 18.00 uur.

De tijden kunnen wisselen door het tekort aan voorgangers in ons kerkverband. Zie onderstaande voor een actueel overzicht van de komende diensten.

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit